از داستان کوتاهی که در ادامه می خوانید پند های زیادی درباره ادب و نحوه برخورد با دیگران می توان گرفت و می توان دریافت که ائمه با چه رفتار هایی و چه سخن هایی مردم را به دین اسلام دعوت می کردند .

خوب است که با یادگرفتن و عمل کردن به چنین آدابی به جهانیان بفهمانیم که چه چیز از مکتب اهل بیت آموخته ایم .

ای کاش همیشه به یاد داشته باشیم که هر عمل و حرکت ما نشان دهنده ادب و آموخته هایمان است و می توانیمان ارزش خود و خانواده و دینمان را به دیگران نشان دهیم .