هر روز ما با افراد زیادی برخورد می کنیم ؛ پدر ، مادر ، برادران و خواهران ، دوستان و همسایگان ، معلمان و میهمانان ، بیماران ، نیازمندان و مردم کوچه و بازار . در برخورد با هریک از این افراد باید آداب معاشرت ، یا آداب برخورد با مردم را رعایت کنیم .

ادب چیست ؟

شاید وقتی داشتید مقدمه متن را میخواندید به این فکر می کردید که اصلا ادب یعنی چه ؟ ادب به معنای روش های نیکو ، اخلاق پسندیده و تربیت صحیح است .

حال که میدانید ادب یعنی چه پس میتوان نتیجه گرفت منظور از آداب ، مجموع رفتار های درستی است که ما باید در یک موقعیت با توجه به دستورات اسلام ، ارزش های مورد قبول مردم یا عقل به کار گیریم  و آداب معاشرت ، به مجموع رفتارهای درستی است که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام و منزلت ما حفظ شود .

پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) می فرمایند :

دیدار با یکدیگر را با سلام کردن و دست دادن آغاز کنید و هرگاه خواستید از یکدیگر جدا شوید ، با استغفار (طلب آمرزش از خداوند برای یکدیگر ) جدا شوید .

امام صادق (ع) می فرمایند :

در معاشرت با مردم میانه رو باش ، نه آن طور خشن و تندخو باش  که مردم از نزدیک شدن به تو پرهیز کنند و نه آن قدر ضعیف باش که هر کس با تو برخورد کند ، تو را تحقیر کند .

 

 

 

منابع

کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم با تغییر